Een restaurator Historische Binnenruimten is een allround specialist op het gebied van de geschilderde afwerking van het interieur. Wij benaderen het historisch interieur als een geheel. En hechten sterk aan authenticiteit van overgeleverde decoratieve afwerkingen en hun betekenis voor de totale ruimte. Via kleurhistorisch onderzoek brengen we die aan het licht, adviseren we over een eventuele reconstructie als zij verloren is gegaan, of conserveren en restaureren de nog aanwezige beschilderingen.

Ons devies: eerst kijken en denken, dan doen!

 • RCE_Huis_ten_Bosch_1999_539086.jpg

  Restauratie

  Wij conserveren en restaureren beschadigde of overschilderde schilderingen in de binnenruimte. Om vervolgschade te voorkomen maken we eerst een diagnose van de huidige toestand en stellen een duidelijk behandelvoorstel op.

 • RCE_GDukker_2000_Van der Perre Huis_3559

  Reconstructie

  Wanneer het historisch schilderwerk verloren is gegaan kunnen wij middels kleurhistorisch onderzoek en materiaal technisch onderzoek adviseren hoe nieuwe verf, behangsels of andere afwerkingen zijn in te zetten om een historisch ogend beeld vorm te geven.

 • uitzicht door venster op pavilioen.jpg

  Hoe we te werk gaan

  Wat houdt het vakgebied van de restaurator geschilderde afwerking in Historische Binnenruimten in? Dat lichten we hier graag toe. Er komt meer bij kijken dan in eerste instantie van ons wordt verwacht.

Meer weten?
Bent u op zoek naar een bruikbaar advies over de omgang met een geschilderde afwerking?
Wilt u een gedegen onderzoek naar de aanwezige kleuren of de conditie van een beschildering?
Of zoekt u een deskundige waar u de restauratie van een schildering in het interieur aan kan toe vertrouwen?
Een restaurator Historische Binnenruimten helpt u in al deze gevallen verder.
 
U vindt een passende restaurator Historische Binnenruimten via onze ledenlijst.
 
Algemene vragen kunt u kwijt in onderstaand contactformulier
 

Webdesign Fecit 2019