top of page

Een restaurator Historische Binnenruimten is een specialist op het gebied van de geschilderde afwerking van het interieur. Wij benaderen het historisch interieur als een geheel. En hechten sterk aan authenticiteit van overgeleverde decoratieve afwerkingen en hun betekenis voor de totale ruimte. Via kleurhistorisch onderzoek brengen we die aan het licht, adviseren we over een eventuele reconstructie, of conserveren en restaureren de nog aanwezige beschilderingen.

Ons devies: eerst kijken en denken, dan doen!

bottom of page