Opleiding

Wij zijn restauratoren die een diploma behaalden als:

"onderzoeker-restaurator in de Conservering en Restauratie van schilderijen en beschilderde objecten in Historische Binnenruimten"; 

een 5 jarige postacademische opleiding onder ministerieel toezicht bij de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) i.s.m. de Opleiding Restauratoren Amsterdam (tot 2010)

òf

"restaurator Historische Binnenruimten";

een opleidingstraject bestaande uit een Minor van een half jaar, een twee jarige Master (MA) met aansluitend een twee jarig Post-Initiële traject (PdRes).

De Universiteit van Amsterdam (UvA) biedt vanaf 2005 deze huidige opleiding tot restaurator Historische Binnenruimten aan.

Sinds 2016 is deze opleiding Engelstalig en worden de post-master studenten opgeleid tot "Professional Doctor in Conservation and Restoration of Cultural Heritage, Historic Interiors"

 

Neem hierboven een kijkje hoe de studenten hun opleiding ervaren. De studenten brengen de huidige staat van de Westerkerk in Enkhuizen in kaart.

Een voorbeeld van een Master scriptie onderzoek, de  1958 UNESCO Press Room naar ontwerp van Gerrit Rietveld.

Meer weten?
Bent u op zoek naar een bruikbaar advies over de omgang met een geschilderde afwerking?
Wilt u een gedegen onderzoek naar de aanwezige kleuren of de conditie van een beschildering?
Of zoekt u een deskundige waar u de restauratie van een schildering in het interieur aan kan toe vertrouwen?
Een restaurator Historische Binnenruimten helpt u in al deze gevallen verder.
 
U vindt een passende restaurator Historische Binnenruimten via onze ledenlijst.
 
Algemene vragen kunt u kwijt in onderstaand contactformulier
 

Webdesign Fecit 2019