top of page

Opleiding

Wij zijn restauratoren die een diploma behaalden als:

"onderzoeker-restaurator in de Conservering en Restauratie van schilderijen en beschilderde objecten in Historische Binnenruimten"; 

een 5 jarige postacademische opleiding onder ministerieel toezicht bij de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) i.s.m. de Opleiding Restauratoren Amsterdam (vanaf 1993 tot 2010). Met als toelating een afgeronde vierjarige universitaire doctoraalstudie.

òf

"restaurator Historische Binnenruimten";

een opleidingstraject bestaande uit een Minor van een half jaar, een twee jarige Master (MA) met aansluitend een twee jarig Post-Initiële traject (PdRes).

De Universiteit van Amsterdam (UvA) biedt vanaf 2005 deze huidige opleiding tot restaurator Historische Binnenruimten aan.

Sinds 2016 is deze opleiding Engelstalig en worden de post-master studenten opgeleid tot "Professional Doctor in Conservation and Restoration of Cultural Heritage, Historic Interiors"

 

Neem hierboven een kijkje hoe de studenten hun opleiding ervaren. De studenten brengen de huidige staat van de Westerkerk in Enkhuizen in kaart.

Een voorbeeld van een Master scriptie onderzoek, de  1958 UNESCO Press Room naar ontwerp van Gerrit Rietveld.

bottom of page