top of page

Conservering en Restauratie

Of het nu gaat om een beschilderde muur, plafond, deur of vloer. Een restaurator Historische Binnenruimten weet er raad mee.

Na het opnemen van eventuele schades (de conditieopname) en het achterhalen van de oorzaak daarvan, maken we een plan van aanpak en voeren we de conservering en restauratie uit. Dit gebeurt meestal met een team van specialisten.

Wij brengen de schildering of vergulding niet opnieuw aan, mocht dat voor een reconstructie nodig zijn dan werken wij daartoe samen met een decoratieschilder.

Een beschildering behandelen we als integraal onderdeel van het interieur. Daar gebruiken we kleurhistorisch onderzoek bij naast andere onderzoekstechnieken.

Iedere restaurator van historische binnenruimtes heeft een of meer expertises (schilderingen op doek of op houten drager of muurschilderigen). Deze expertises zijn overwegend ingedeeld per ondergrond (drager). De decoraties zijn namelijk op verschillende ondergronden geschilderd en die vragen om andere behandelingen. Naast hun eigen expertise hebben sommige restauratoren een specifiek aandachtsgebied voor een bepaalde objectsoort, techniek of periode.

Anker 1
of volg ons op social media
bottom of page