top of page

RESTAURATIE

ONDERZOEK & UITVOERING

Of het nu gaat om een beschilderde muur, plafond, deur of vloer. Een restaurator Historische Binnenruimten weet er raadt mee.

Na het opnemen van eventuele schades en het achterhalen van de oorzaak daarvan, maken we een plan van aanpak en voeren we de conservering en restauratie uit. Dit gebeurt meestal met een team van specialisten.

Wij brengen de schildering of vergulding niet opnieuw aan, mocht dat voor een reconstructie nodig zijn dan werken wij daartoe samen met een decoratieschilder.

Een beschildering behandelen we als integraal onderdeel van het interieur. Daar gebruiken we kleurhistorisch onderzoek bij naast andere onderzoekstechnieken.

Iedere restaurator van historische binnenruimtes heeft een of meer specialismen. Deze zijn overwegend ingedeeld per ondergrond (drager). De decoraties zijn namelijk op verschillende ondergronden geschilderd en die vragen om andere behandelingen. Naast specialismen hebben sommige restauratoren een expertise op het gebied van een bepaalde objectsoort, techniek of periode.

Anker 1
of volg ons op social media
bottom of page