top of page

What's in a name?

In de praktijk wordt aan de term Historische Binnenruimten verschillende betekenissen toegekend, daarvan lichten we hier graag twee toe:

De restaurator 

De restaurator Historische Binnenruimten is feitelijk de afkorting voor een onderzoeker-restaurator van schilderijen en beschilderde objecten in historische binnenruimten.

Dit was een van de drie richtingen van de postacademische opleiding tot restaurator van schilderijen en objecten, zoals die tussen 1993 en 2010 aan de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) werd aangeboden. De andere twee specialismen waren Oude Kunst en Moderne Kunst. Toen deze opleiding in 2005 werd overgenomen door de UvA is op papier de toelichting restaurator van schilderijen en beschilderde objecten komen te vervallen.

 

De werkgroep

De werkgroep Historische Binnenruimten is onderdeel van de Vereniging Restauratoren Nederland en bestaat uit alle restauratie-disciplines die werkzaam zijn aan het gebouwde erfgoed en het interieur in het bijzonder. Op initiatief van enkele restauratoren historische binnenruimten is deze werkgroep opgericht ter bevordering van de professionaliteit van restauraties van het interieur.

bottom of page