top of page

Als restauratoren van historische binnenruimten houden wij waardevolle geschilderde oppervlakken van gebouwen in stand. Zowel in het interieur als aan het exterieur. Wij brengen beschadigde of overschilderde afwerkingen weer in optimale conditie. Daarbij stellen we hoge eisen aan ons werk, die wellicht verder gaan dan een opdrachtgever in eerste instantie van ons verwacht. Uit ervaring weten we dat dit zeer bevredigende resultaten oplevert. Hieronder delen we enkele van onze competenties.

COMPETENTIES

Een restauratieplan afgestemd op alle wensen

Naast het onderzoek en behoud van historisch materiaal, houden wij rekening met de wensen van eigenaren en gebruikers van een pand. U kunt ons zien als een bemiddelaar tussen schildering, interieur en gebruiker. In het geval van monumenten komen daar vaak ook nog de wensen van de toezichthoudende gemeente bij. Wij zijn ervaren in het maken van een restauratieplan voor de geschilderde afwerking dat afgestemd is op alle partijen en wensen.

Een holistische benadering loont

Een deur, muurschildering, behangsel of bovendeurstuk is voor ons geen los object maar een wezenlijk onderdeel van het totale interieur. Wij nemen de context van het gehele interieur daarom mee in onze onderzoeken, adviezen en uitvoeringspraktijk, ook voor afzonderlijke onderdelen. Wij zien in de praktijk dat een dergelijke holistische aanpak een voorwaarde is voor behoud van de historische waarden.

Specialistische kennis

Wij bieden de juiste expertise voor de kwetsbare beschilderde huid van een gebouw en weten welke verschillende stappen nodig zijn binnen het totale restauratietraject. Als geen ander weten wij wat er nodig is voor het geschilderde interieur, vanaf de eerste prille plannen tot de eindevaluatie.

Wij hebben specifieke historische materiaal technische kennis en kennis van de meest up to date restauratietechnieken. Waarbij we voortdurend inzoomen op de chemisch-fysische processen en uitzoomen naar het beschilderde onderdeel in zijn context.

5.

Kennis delen

Daarnaast staat onderzoekend restaureren bij ons hoog in het vaandel. Van onze onderzoeken en restauraties houden wij nauwkeurige documentatie bij conform internationale richtlijnen en normeringen. De opdrachtgever ontvangt altijd een illustratieve rapportage van het onderzoek en de uitgevoerde restauratie.

Continu bijleren

De restaurator Historische Binnenruimten is een jong beroep en de ontwikkelingen in dit vakgebied gaan in een razend tempo. We zijn ons ervan bewust dat de inzichten van gisteren achterhaald kunnen zijn en daarom zijn we continu met elkaar in overleg over werkwijzen, ervaringen en resultaten, ook met (inter)nationale experts. Zo brengen wij veel kennis mee de steiger op.

 

Samenwerken voor de juiste expertise

Samenwerking met andere specialisten is eerder regelmaat dan uitzondering. Want de schilderingen maken vaak onderdeel uit van een groter restauratieproject van een interieur of geheel pand. Bovendien bestaat de ondergrond van een schildering uit een veelheid aan materialen. Samenwerking met anderen in de historische binnenruimten is noodzakelijk en waardevol. Restaureren in dit vakgebied doe je niet alleen.

What's in a name?

Misschien heeft u zich al afgevraagd hoe het nu zit met de term Historische Binnenruimten. Deze term zorgt wel eens voor verwarring omdat er verschillende betekenissen zijn. >>>

bottom of page