top of page
Continu bijleren

PERMANENTE EDUCATIE

Bij- en nascholing voor een restaurator Historische Binnenruimten bestaat uit een scala van mogelijkheden via het aanbod van de diverse instellingen. Daarnaast vindt uitwisseling plaats op de vele (inter)nationale studiedagen en congressen. 

Bij- en Nascholing

Kennisuitwisseling
bottom of page