Continu bijleren

PERMANENTE EDUCATIE

Bij- en nascholing voor een restaurator Historische Binnenruimten bestaat uit een scala van mogelijkheden via het aanbod van de diverse instellingen. Daarnaast vindt uitwisseling plaats op de vele (inter)nationale studiedagen en congressen. 

Bij- en Nascholing

Kennisuitwisseling
Meer weten?
Bent u op zoek naar een bruikbaar advies over de omgang met een geschilderde afwerking?
Wilt u een gedegen onderzoek naar de aanwezige kleuren of de conditie van een beschildering?
Of zoekt u een deskundige waar u de restauratie van een schildering in het interieur aan kan toe vertrouwen?
Een restaurator Historische Binnenruimten helpt u in al deze gevallen verder.
 
U vindt een passende restaurator Historische Binnenruimten via onze ledenlijst.
 
Algemene vragen kunt u kwijt in onderstaand contactformulier
 

Webdesign Fecit 2019