Kennis delen

VAARDIGHEDEN

Een restaurator Historische Binnenruimten beschikt over de benodigde schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. Die zijn nodig om onze bevindingen, advies en werkzaamheden toe te kunnen lichten, te onderbouwen en te documenteren. Dit doen wij via de volgende producten:

schriftelijk

mondeling
  • presentatie van de onderzoeksresultaten

  • vertaalslag van onderzoeksresultaten t.b.v. reconstructies

  • (gast)docentschap en workshops

  • lezingen op vakgerelateerde bijeenkomsten en congressen

Meer weten?
Bent u op zoek naar een bruikbaar advies over de omgang met een geschilderde afwerking?
Wilt u een gedegen onderzoek naar de aanwezige kleuren of de conditie van een beschildering?
Of zoekt u een deskundige waar u de restauratie van een schildering in het interieur aan kan toe vertrouwen?
Een restaurator Historische Binnenruimten helpt u in al deze gevallen verder.
 
U vindt een passende restaurator Historische Binnenruimten via onze ledenlijst.
 
Algemene vragen kunt u kwijt in onderstaand contactformulier
 

Webdesign Fecit 2019