top of page
Kennis delen

VAARDIGHEDEN

Een restaurator Historische Binnenruimten beschikt over de benodigde schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. Die zijn nodig om onze bevindingen, advies en werkzaamheden toe te kunnen lichten, te onderbouwen en te documenteren. Dit doen wij via de volgende producten:

schriftelijk

mondeling
  • presentatie van de onderzoeksresultaten

  • vertaalslag van onderzoeksresultaten t.b.v. reconstructies

  • (gast)docentschap en workshops

  • lezingen op vakgerelateerde bijeenkomsten en congressen

bottom of page