KLEURHISTORISCH ONDERZOEK

Voor een duidelijk restauratieplan

Kleuronderzoek wordt bij voorkeur ingezet ruim voordat de feitelijke restauratie-uitvoering begint. Het onderzoek helpt restauratieplannen vormgeven. Het geeft een kijkje in de geschiedenis van het pand en de smaak van de vroegere gebruikers en brengt dit weer tot leven via restauratie of reconstructie. Idealiter volgt kleuronderzoek op een bouwhistorisch onderzoek of vindt het in nauw overleg tegelijkertijd plaats.

Kleuronderzoek is een van de werkzaamheden die nodig zijn voor een restauratie.  Lees hier meer over het maken van een restauratieplan.

Afgestemd op de vraag die voorligt

We onderscheiden vier typen kleuronderzoek:

  • een kleurhistorische inventarisatie

  • een kleurhistorische verkenning

  • een specialistisch kleurhistorisch onderzoek

  • een integraal afwerkingsonderzoek

Welk type nodig is, is afhankelijk van de vraag die er ligt. Zij worden alle vier beschreven in de door ons gehanteerde Uitvoeringsrichtlijnen (URL) voor Kleurhistorisch  onderzoek. Deze URL is opgesteld in nauwe samenwerking met kleuronderzoekers, toezichthouders (lokale - en Rijksoverheid) en opdrachtgevers opgesteld door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM) met als doel kwaliteitseisen te garanderen.

Op dit moment werkt Restauratoren Historische Binnenruimten aan het optimaliseren van deze website. Nog niet alle informatie staat op zijn plek. Excuses voor het ongemak.
Meer weten?
Neem gerust contact met ons op voor algemene vragen over Restauratoren Historische Binnenruimten. Dat kan via onderstaand contactformulier.
Bent u op zoek naar een bruikbaar advies over de omgang met een geschilderde afwerking? Wilt u een gedegen onderzoek naar de aanwezige kleuren of de conditie van een beschildering? Of zoekt u een deskundige waar u de restauratie van een schildering in het interieur aan kan toe vertrouwen? Een restaurator Historische Binnenruimten helpt u in al deze gevallen verder. U vindt een passende restaurator Historische Binnenruimten via onze ledenlijst.
 

Webdesign Fecit 2019